Úvodná stránka
Základná umelecká škola Lipany

Kultúrne akcie, oznamy

Viac informácií >>


Výtvarný odbor

Pozrite si ukážky prác 2018 >>


Darujte 2% z vašich daní
v roku 2020

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane prostredníctvom Komunitnej nadácie Modrá Torysa. Postup nájdete na odkaze nižšie.

Viac informácií >>


Ochrana osobných údajov

Viac informácií >>


Umelecké telesá

Arco orchestra

    Sláčikový orchester Arco Orchestra pôsobí na ZUŠ v Lipanoch pod vedením Ľudmily Mačekovej. V tomto roku oslávi už svoje desiate výročie. Orchester má vo svojom repertoári diela klasikov hudby ako napr. W. A. Mozart, J. S. Bach, J. Brahms, A. Vivaldi, ale aj diela autorov hudby 20. storočia, medzi inými sú to K. Jenkins, ABBA, The Beatles a M. Jackson.


    Základ orchestra tvoria žiaci z tried Ľ. Mačekovej a A. Lazoríka. V posledných rokoch spolupracujú s orchestrom aj žiaci z tried Ľ. Cvancigera, S. Cvancigera, A. Kotorovej a S. Salanciho. Dlhoročnou členkou orchestra bola Ľudmila Hricíková, ktorú v minulom roku pri klavíri vystriedala učiteľka hry na klavíri G. Mihalik. S Ľudmilou sa orchester občasne stretáva aj v súčasnom období.


    Každoročne absolvuje orchester množstvo vystúpení na domácej pôde v Lipanoch, na Slovensku ale aj v zahraničí. Medzi najväčšie úspechy orchestra patrí víťazstvo na medzinárodnej súťaži na Ukrajine Stankovych Fest v meste Svaljava a víťazstvo na medzinárodnej súťaži v Maďarsku. V minulom roku Arco Orchestra úspešne reprezentovali školu a mesto Lipany na Prehliadke netradičných zoskupení v Moldave nad Bodvou, kde ako jediné teleso získali pozvánku aj na rok 2018. Členovia orchestra si veľmi vážia aj vystúpenie na Benefičnom koncerte pre Alexandru, kde účinkovali na jednom pódiu so známymi umelcami ako napr. Martin Huso Husovský, Peter Ondrija alias Louis Armstrong a TOP Big Band Prešov.

Detská ľudová hudba

    Vznikla v školskom roku 1999/2000. Počas existencie účinkovala na rôznych festivaloch doma i v zahraničí (Srbsko - Belehrad: Medzinárodný festival ,,Radosť Európy", Ukrajina, Poľsko, Chorvátsko, Česká republika, ...), ako aj v detských reláciách v Slovenskej televízii. V roku 2003 získala druhé miesto v rámci východného Slovenska v súťaži detských ľudových hudieb a cenu najlepšieho primáša, ktorú získal Tomáš Škvarla. V roku 2004 sa zúčastnila European youth music festival vo Švédsku a Dánsku. Hudbu vedie Mgr. Ján Štovka. Hlavným poslaním Detskej ľudovej hudby je spoznávať a uchovávať bohatstvo ľudovej piesne šarišského regiónu a predávať ho ďalším generáciám.


    V súčasnosti navštevuje Detskú ľudovú hudbu 20 členov vo veku od 11 do 15 rokov. Ide zväčša o nových členov, nakoľko bývalí členovia už ukončili štúdium na našej ZUŠ a úspešne pokračujú v štúdiu hudby či už na Konzervatóriu v Košiciach, alebo na Prešovskej univerzite, Fakulte humanitných a prírodných vied v odbore hudobná výchova. Nastala teda výmena starých členov za nových, a tým aj práca opäť od úplného začiatku v budovaní kvalitnej zostavy hudobníkov. Noví členovia sú však rovnako snaživí a šikovní ako boli tí predošlí a zapálení láskou k ľudovej hudbe. Budujeme znova dielo, o ktorom sme presvedčení, že má zmysel, ak si chceme zachovať tradície nášho regiónu.


    Detskú ľudovú hudbu tvorí zoskupenie týchto hudobných nástrojov: husle, viola, kontrabas, akordeóny, cimbal a spev. Zostave a úprave šarišských ľudových piesní pre jednotlivé nástrojové zoskupenia sa venuje už spomínaný Mgr. Ján Štovka, v spolupráci s ďalšími kolegami.

Folklórny súbor Šarišská Lipa

    Folklór alebo ľudová tvorba, povedané slovom básnika, ,,je pohľadom do duše ľudí a krajiny". Nevyčerpateľnou klenotnicou folklórneho bohatstva je východné Slovensko so svojimi rázovitými oblasťami ako je Zemplín, Spiš a Šariš. Šariš - to sú prekrásne šarišské piesne, pestré bohatstvo tancov, obrovská rozmanitosť nárečia. Ale Šariš, to sú aj úprimní a dobrosrdeční ľudia. A práve v srdci horného Šariša v mestečku Lipany sa v deň zaľúbených na sv. Valentína v magickom roku 2000 zrodil folklórny súbor Šarišská Lipa. Zriaďovateľom bol Mestský úrad v Lipanoch. V priebehu siedmich rokov jeho pôsobenia sa vymenili umeleckí vedúci, choreografi, ale i tanečníci a speváci.


    V súčasnosti súbor pracuje pri Základnej umeleckej škole v Lipanoch pod vedením Mgr. M. Hromjaka, ktorý stál i pri zrode súboru. Choreografiu tancov má na starosti Mgr. Miroslav Morochovič. Šarišská Lipa sa zameriava prevažne na folklór horného Šariša a dôstojne reprezentuje svoje mesto doma i v zahraničí. Vystupoval v Poľsku, Macedónsku, Turecku. Má tanečnú, hudobnú a spevácku zložku.

Akordeónové orchestre

    Už viac ako 10 rokov pôsobia na našej škole dva akordeónové orchestre, zložené zo žiakov akordeónového oddelenia, ale aj hráčov na priečne a zobcové flauty, syntetizátory a bicie nástroje.


    Tí mladší, žiaci prvého až tretieho ročníka ZUŠ navštevujú Prípravný akordeónový orchester pod vedením Mgr. Kataríny Baňasovej, ktorý vystupuje na výchovných a benefičných koncertoch v Lipanoch a okolitých obciach. Repertoár tohto orchestra tvoria prevažne skladby z detských rozprávok a tak svojou hrou žiaci robia radosť hlavne detskému publiku, ktoré tieto skladby pozná. Tento orchester pripravuje žiakov na vstup do veľkého orchestra.


    Starší, žiaci od štvrtého ročníka až po ukončenie strednej školy navštevujú Veľký akordeónový orchester pod vedením Mgr. art. Miriam Žilkovej Timčovej. Neodmysliteľnou súčasťou veľkého akordeónového orchestra sú speváci pod vedením hlasovej pedagogičky Márie Ondrejovej, DiS. art. a Mgr. Andrei Fedákovej.

    Okrem súťaží a festivalov účinkuje orchester na rôznych výchovných, verejných koncertoch, benefičných podujatiach, koncertoval v Poľsku, Česku, Srbsku, Chorvátsku, na Ukrajine.

    Svojou hrou už počas troch rokov otváral letnú sezónu v Kúpeľoch vo Vyšných Ružbachoch a tiež vystupoval ako hosťujúce teleso na troch ročníkoch Metodických akordeónových dňoch v Banskej Bystrici.


    Poukázaním na melodickosť a rôznorodosť akordeónu v spojením s ďalšími nástrojmi ponúkajú oba akordeónové orchestre hudbu širokého záberu od klasickej cez populárnu, estrádnu hudbu až po rôzne úpravy známych melódií.


Súťaže a festivaly Akordeónového orchestera >>

Nesúťažná prehliadka komornej hudby, Brezno

2007 - Cena poroty

2005 - Cena Rodičovského združenia

Európsky súťažný festival akordeónových orchestrov, Praha

2012 - Hodnotenie: Veľmi dobrý

2010 - Hodnotenie: Vynikajúci, excellent

2008 - Hodnotenie: Veľmi dobrý

2006 - Hodnotenie: Veľmi dobrý

Krajská súťažná prehliadka komornej a symfonickej hudby Prešovského kraja – DIVERTIMENTO MUSICALE, Levoča

2017 - Zlaté pásmo s postupom

2014 - Zlaté pásmo s postupom

2012 - Zlaté pásmo s postupom

2009 - Diplom za obdivuhodný umelecký prejav

2005 - Zlaté pásmo

Medunarodni susret harmonikaša – Pula, Chorvátsko

2010 - 3. miesto

Celoštátna súťaž a prehliadka neprofesionálnej komornej hudby DIVERTIMENTO MUSICALE, Rimavská Sobota

2015 - 4 ocenenia: Zlaté pásmo, Hlavná cena, Interpretačná cena poroty, Cena primátora mesta Rimavskej Soboty

2013 - Strieborné pásmo

Spevácky zbor Septemthillis

    Zbor vznikol v roku 1989. Od svojho vzniku pracuje pod odborným vedením zbormajsterky Gabriely Pintérovej. Citlivým a priateľským prístupom k deťom, premyslenou, cieľavedomou a vysoko profesionálnou prácou sa spevácky zbor vypracoval na svoju umeleckú úroveň. Zbor má 40 členov. Sú to chlapci a dievčatá vo veku od 11 do 18 rokov. Pri ZUŠ pracuje aj prípravný zbor, ktorý navštevujú mladšie deti, vedie ho Katarína Cvancigerová, ktorá je zároveň hlasovou pedagogičkou zboru. Korepetítorom obidvoch telies je Jozef Lazorík. Arranžmá skladieb tvorí Miroslav Lenko.


Pre viac informácií navštívte vlastnú stránku zboru Septemthillis >>

Všetky práva vyhradené © 2021 Základná umelecká škola Lipany