Úvodná stránka
Základná umelecká škola Lipany

Kurz pre dospelých

V škole sa učia nielen deti. Od roku 2007 beží kurz pre dospelých, kde sa účastníci zoznamujú so spôsobom riešenia mnohých výtvarných problémov. Predovšetkým však v tomto projekte ide o zmysluplné využívanie voľného času, relax a rozšírenie odboru účastníkov. Je naozaj šťastím pre všetkých, malých i veľkých umelcov, že majú možnosť prezentovať svoje práce v našej mestskej galérii.

Výtvarný odbor

    Poslaním a cieľom výtvarného vzdelávania je vnímať okolitý svet a dianie v ňom cez emočné zážitky a vhodne to interpretovať pomocou rôznych výtvarných techník.

    V súčasnosti využívame veľmi dobré priestory, v ktorých máme priestrannú kresliarenskú, keramickú dielňu a tiež pracovňu učiteľov. Keramickú dielňu sa nám podarilo vybaviť vypaľovacou pecou, takže naše výučbové možnosti sa ďalej rozšírili. Aby bolo skutočne Výtvarný odbor v meste vidieť, založili sme tradíciu Lipianskych výtvarných salónov. V roku 2007 sa občanom v novej mestskej galérii predstavili deti našej školy spolu s deťmi ZUŠ v Starej Ľubovni a v Sabinove. Máme ešte v živej pamäti tu záplavu tvorivosti detí, ktorá bola tématicky zameraná na Jar a Veľkú noc. V roku 2008 bude toto podujatie v rámci 50. výročia školy ako prierez prácou odboru za posledné roky. Kvality práce detí sa nesporne dotkli už po štvrtý rok organizované medzinárodné maliarske plenéry, ktorých je súčasťou aj detský plenér. Tu majú naše aj hosťujúce deti z Ukrajiny a z Poľska a v roku 2008 aj deti z Česka možnosť pracovať spolu s profesionálnymi maliarmi z mnohých krajín Európy. Majú možnosť vidieť týchto vychýrených umelcov pri práci, môžu sa ich pýtať na problémy tvorby, ale aj na život v ich krajinách. V roku 2007 sa skupina našich detí zúčastnila na plenéri v spriatelenom ukrajinskom Chuste. Môžeme povedať s hrdosťou, že naše deti si svoje reprezentačné povinnosti do bodky a s cťou splnili. Vo výpočte úspešných akcií Výtvarného odboru nemôže chýbať projekt Maľované husle. Spolu s televíziou JOJ naše deti za výdatnej sponzorskej pomoci p. Jozefa Kandráča celý rok priebežne pracovali na svojich husličkách, na ktorých zahrali na Vianočnom koncerte v mestskej hale. Celý tento tvorivý proces ste mohli sledovať na televízii JOJ. Tento krátky film, naozaj profesionálne spracovaný mali možnosť zhliadnuť aj diváci v Česku. Tento projekt významným spôsobom zvýraznil činnosť našej školy a znovu podnietil tvorivosť detí.

Ukážky prác

Súťaže a ocenenia Výtvarného odboru

Školský rok 2006/2007

Vesmír očami detí : S. Andraščík, A. Chovancová, T. Kľocová, J. Goliáš, J. Feltovič, A. Huňadyová - práce ocenené v krajskom kole.

Školský rok 2005/2006

Vesmír očami detí : Eduard Franko, Patrik Kancis, Zuzana Tkáčová, Ivana Dudová, Veronika Futejová, Anna Kučinová, Alexandra Janičová, Daniela Tkáčová - práce ocenené v krajskom kole.

Školský rok 2004/2005

Vesmír očami detí : Soňa Kucharíková, Veronika Pavelová, Jakub Kukučka, Zuzana Bodnárová, Zuzana Pavlíková, Lenka Miková - práce postúpili do celoslovenského kola.

Školský rok 2003/2004

Vesmír očami detí : Pavol Marko, Michaela Vaľušová, Saša Vološinová, Edo Franko, Veronika Futejová, Zuzana Bodnárová, Jakub Feltovič, Juraj Feltovič, František Čontofalský, Peter Lazorík, Andrej Miko, Pavol Šinglár, Zuzana Angelovičová, Tatiana Kľocová, Erik Hanušovský - práce postúpili do celoslovenského kola. Ján Novysedlák - práca ocenená v celoslovenskom kole.

Školský rok 2001/2002

Vesmír očami detí : Jana Spodníková - práca ocenená v celoslovenskom kole.

Všetky práva vyhradené © 2020 Základná umelecká škola Lipany