Úvodná stránka
Základná umelecká škola Lipany

Kultúrne akcie, oznamy

Viac informácií >>


Výtvarný odbor

Pozrite si ukážky prác 2018 >>


Darujte 2% z vašich daní
v roku 2019

Rodičovské združenie pri ZUŠ Lipany, Štúrova 29 je zaregistrované ako občianske združenie. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane na účet nášho združenia.

Viac informácií >>


Ochrana osobných údajov

Viac informácií >>


Literárno - dramatický odbor

    Literárno – dramatický odbor je zo všetkých odborov na Základnej umeleckej škole v Lipanoch najmladší. Vznikol pod vedením Veroniky Rabadovej - Šoltýsovej a momentálne ho vedie Mgr. Zuzana Štelbaská. Oddelenie sa venuje dramatickej, rečovej, tvorivej, pohybovej a prednesovej činnosti detí. Učí žiakov kultivovane vystupovať pred divákom a odbúrať strach z verejného vystupovania. Snaží sa naučiť hercov "Milovať predovšetkým umenie v sebe, nie seba v umení," ako povedal známy ruský herec, režisér a pedagóg Konstantin Sergejevič Stanislavskij.

Všetky práva vyhradené © 2019 Základná umelecká škola Lipany