Úvodná stránka
Základná umelecká škola Lipany

Kultúrne akcie, oznamy

Viac informácií >>


Výtvarný odbor

Pozrite si ukážky prác 2016 >>


Darujte 2% z vašich daní

Rodičovské združenie pri ZUŠ Lipany, Štúrova 29 je zaregistrované ako občianske združenie. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane na účet nášho združenia.

Viac informácií >>


Učebné odbory

Vyberte si jeden z nasledujúcich odborov

Hudobný

Tanečný

Výtvarný

Literárno - dramatický

Všetky práva vyhradené © 2018 Základná umelecká škola Lipany