Úvodná stránka
Základná umelecká škola Lipany

Kultúrne akcie, oznamy

Viac informácií >>


Výtvarný odbor

Pozrite si ukážky prác 2016 >>


Darujte 2% z vašich daní
v roku 2019

Rodičovské združenie pri ZUŠ Lipany, Štúrova 29 je zaregistrované ako občianske združenie. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane na účet nášho združenia.

Viac informácií >>


Ochrana osobných údajov

Viac informácií >>


O škole

ZUŠ Lipany je v šk. roku 2018/2019 plne organizovaná so všetkými 4 odbormi.
Školu v tomto školskom roku navštevuje 968 žiakov, z toho

Pobočky školy:    Brezovica
                         Lipany Štúrova 27
                         Lipany Hviezdoslavova
                         Lipany Sládkovičova
                         Jakubovany
                         Nižný Slavkov
                         Pečovská Nová Ves
                         Šarišské Dravce
                         Orlov
V jednotlivých odboroch sa pracuje formou individuálneho a skupinového vyučovania, ktoré je organizované v rámci vyučovacích hodín. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, a tie v školách nášho typu možno spájať alebo deliť. Jednotlivé odbory sa riadia svojimi učebnými plánmi. Obe formy štúdia sú spoplatňované. Mesačný finančný príspevok zo strany rodičov, resp. dospelých študujúcich je nasledovný

  • v individuálnom vyučovaní 9 € 
  • v skupinovom vyučovaní 6 € 
  • štúdium pre dospelých 40 € 
  • jednorázový rodičovský príspevok 10  

Všetky práva vyhradené © 2019 Základná umelecká škola Lipany