Úvodná stránka
Základná umelecká škola Lipany

Kultúrne akcie, oznamy

Viac informácií >>


Výtvarný odbor

Pozrite si ukážky prác 2016 >>


Darujte 2% z vašich daní

Rodičovské združenie pri ZUŠ Lipany, Štúrova 29 je zaregistrované ako občianske združenie. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane na účet nášho združenia.

Viac informácií >>Kultúrne akcie, oznamy


  Školský rok 2017/18


  - Zoznam prijatých žiakov v šk. r. 2017/18


  Január, február 2018


  - 23. 01. 2018 – ½ ročná klasifikačná porada o 09:30 hod.
  - 23. 01. 2018 - Novoročný koncert o 16:30 hod. MG Lipany
  - 25. 01. 2018 - kontrahujúce skúšky, 13:30 hod. riaditeľňa
  - 02. 02. 2018 – polročné prázdniny

  - 04. 02. 2018 - Tanečný bál, Mestská hala 16:30 hod. (plagát)

  - 20. 02. 2018 – medzinárodná súťaž Svaľava
  - 23. 02. 2018 - 6. ročník súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na dychových nástrojoch na ZUŠ sv. Mikuláša v Prešove
  - 24. 02. – 04. 03. 2018 – jarné prázdniny


Všetky práva vyhradené © 2018 Základná umelecká škola Lipany