Úvodná stránka
Základná umelecká škola Lipany

Kultúrne akcie, oznamy

Viac informácií >>


Výtvarný odbor

Pozrite si ukážky prác 2016 >>


Darujte 2% z vašich daní
v roku 2019

Rodičovské združenie pri ZUŠ Lipany, Štúrova 29 je zaregistrované ako občianske združenie. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane na účet nášho združenia.

Viac informácií >>


Ochrana osobných údajov

Viac informácií >>Kultúrne akcie, oznamy

 • Vnútorný poriadok školy pre pedagogických zamestnancov ZUŠ Lipany
 • Organizačný poriadok ZUŠ Lipany


 • Školský rok 2018/19  Srdečne pozývame na 3 koncerty Lipianskej hudobnej jari. Príďte si vypočuť vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie vystúpiť u nás v Lipanoch.


  Apríl

  - marec – apríl – interné koncerty v koncertnej sále ZUŠ alebo v MG Lipany
  11. 04. 2019 – koncert LDO v MG Lipany o 16:30 hod.
  12. 04. 2019 – akordeónový festival v Giraltovciach
  16.04. 2019 – dychová súťaž v Spišskej Novej Vsi
  17. 04. 2019 – husľová súťaž v Košiciach
  18. – 23. 04. 2019 – Veľkonočné prázdniny
  26. – 28. 04. 2019 – cimbalová súťaž v Bratislave
  28. 04. 2019 – 1. koncert XIII. ročníka LHJ 2019
  30. 04. 2019 – ¾ ročná klasifikačná porada o 09:30 hod.


  Máj

  02. 05. 2019 – celoslovenská súťaž v hre na saxofóne v Starej Ľubovni
  03. 05. 2019 – Prešovská cimbalová struna
  05. 05. 2019 – 2. koncert XIII. ročníka LHJ 2019
  06. 05. 2019 – workshop pre klaviristov – Matyáš Novák, 09:00 hod. koncertná sála ZUŠ
  16. – 17.05. 2019 – celoslovenská akordeónová súťaž v Nových Zámkoch
  19. 05. 2019 – 3. koncert XIII. ročníka LHJ 2019
  20. 05. 2019 – dva koncerty pre Gymnázium v Lipanoch
  26. 05. 2019 – koncert tanečného odboru v Mestskej hale Lipany o 16:30hod.
  27., 28. 05. 2019 – koncerty pre ZŠ
  31. 05. 2019 – Gelnický kľúč, prehliadka súborov
  31. 05. 2019 – Deň detí Lipany o 15:00 hod.


  Jún

  03., 04. 06. 2019 – talentové skúšky do PHV
  04. 06. 2019 – celoškolská klavírna súťaž
  11. 06. 2019 – celoškolská dychová súťaž
  13., 14. 06. 2019 – záverečné skúšky žiakov 4. ročníka 1. časti
  17., 18. 06. 2019 – absolventské skúšky
  20. 06. 2019 – absolventský koncert v Mestskej galérii Lipany o 16:30hod.
  23. 06. 2019 – promenádny koncert ZUŠ o 15:00 hod., pódium Lipany
  25. 06. 2019 – klasifikačná porada o 09:30 hod.
  27. 06. 2019 – hodnotiaca porada o 15:00 hod., farma Kamenica

Všetky práva vyhradené © 2019 Základná umelecká škola Lipany