Úvodná stránka
Základná umelecká škola Lipany

Kultúrne akcie, oznamy

Viac informácií >>


Výtvarný odbor

Pozrite si ukážky prác 2018 >>


Darujte 2% z vašich daní
v roku 2019

Rodičovské združenie pri ZUŠ Lipany, Štúrova 29 je zaregistrované ako občianske združenie. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane na účet nášho združenia.

Viac informácií >>


Ochrana osobných údajov

Viac informácií >>Kultúrne akcie, oznamy

 • Vnútorný poriadok školy pre pedagogických zamestnancov ZUŠ Lipany
 • Organizačný poriadok ZUŠ Lipany


 • Školský rok 2018/19  Jún

  03., 04. 06. 2019 – prijímacie talentové skúšky
   Hudobný odbor: Hlavná budova ZUŠ, Štúrova 29
   Tanečný a lit.-dramatický odbor: Tanečná sála oproti hlavnej budove, Štúrova 27
   Výtvarný odbor: Sládkovičova 11 (nad cyklošportom)

  04. 06. 2019 – celoškolská klavírna súťaž
  11. 06. 2019 – celoškolská dychová súťaž
  13., 14. 06. 2019 – záverečné skúšky žiakov 4. ročníka 1. časti
  17., 18. 06. 2019 – absolventské skúšky
  20. 06. 2019 – absolventský koncert v Mestskej galérii Lipany o 16:30hod.
  23. 06. 2019 – promenádny koncert ZUŠ o 15:00 hod., pódium Lipany
  25. 06. 2019 – klasifikačná porada o 09:30 hod.
  27. 06. 2019 – hodnotiaca porada o 15:00 hod., farma Kamenica

Všetky práva vyhradené © 2019 Základná umelecká škola Lipany