Úvodná stránka
Základná umelecká škola Lipany

Kultúrne akcie, oznamy

Viac informácií >>


Výtvarný odbor

Pozrite si ukážky prác 2016 >>


Darujte 2% z vašich daní

Rodičovské združenie pri ZUŠ Lipany, Štúrova 29 je zaregistrované ako občianske združenie. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane na účet nášho združenia.

Viac informácií >>Kultúrne akcie, oznamy


  Školský rok 2017/18


  - Zoznam prijatých žiakov v šk. r. 2017/18

  Do pozornosti pre akordeonistov Slovenska: III. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl 10., 11.mája 2018
  Organizovaný pod záštitou ZAS - Združenie akordeonistov Slovenska,
  Všetky informácie a hlavný organizátor na https://www.akordeonisti.sk/
  Tešíme sa na Vás.


  Apríl


  - 29. 03. - 03. 04. 2018 - Veľkonočné prázdniny
  - 10. 04. 2018 - celoškolská sláčiková a gitarová súťaž ZUŠ Lipany
  - 24. 04. 2018 - 3/4-ročná klasifikačná porada o 10:00h
  - 29. 04. 2018 - Benefičný koncert v Mestskej galérii, 16:30h

  Máj


  - 05. 05. 2018 – Prešovská cimbalová struna
  - 08. 05. 2018 – klavírny recitál M. Novák, MG Lipany o 18:30h (plagát)
    (dobrovoľné vstupné)
  - 10., 11. 05. 2018 – celoslovenská akordeónová súťaž, ZUŠ a MG
  - 15. 05. 2018 – okresné kolo Slávik 2018
  - 20. 05. 2018 – 1. koncert XII. ročníka LHJ, MG o 16:30h.
  - 24. 05. 2018 – 2. koncert XII. ročníka LHJ, MG o 16:30h.

  - 25. 05. 2018 – slávnostný galaprogram pri príležitosti 60. výročia ZUŠ Lipany MG o 16:00h.

  - 27. 05. 2018 – 3. koncert XII. ročníka LHJ o 16:30h.
  - 28. 05. 2018 – výchovné koncerty pre MŠ a I. stupeň ZŠ
  - 31. 05. 2018 – výchovné koncerty Brezovica a Pečovská Nová Ves
  - 31. 05. – 01. 06. 2018 – XVII. medzinárodný festival akordeonistov EUROMUSETTE&GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach

  Jún


  - 04. – 05.06. 2018 – prijímacie skúšky
  - 08. 06. 2018 – prehliadka netradičných hudobných zoskupení
    v Moldave nad Bodvou
  - 18., 19. 06. 2018 – absolventské skúšky /HN a nástroj/
  - 21. 06. 2018 – absolventský koncert v MG Lipany o 16:30h.
  - 21. – 25. 06. 2018 – 7. International Folk Festival "TRPE CHEREPOVSKI"
      Macedónsko
  - 24. 06. 2018 – promenádny koncert, pódium Lipany o 15:00h.Všetky práva vyhradené © 2018 Základná umelecká škola Lipany