Úvodná stránka
Základná umelecká škola Lipany

Kultúrne akcie, oznamy

Viac informácií >>


Výtvarný odbor

Pozrite si ukážky prác 2018 >>


Darujte 2% z vašich daní
v roku 2019

Rodičovské združenie pri ZUŠ Lipany, Štúrova 29 je zaregistrované ako občianske združenie. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane na účet nášho združenia.

Viac informácií >>


Ochrana osobných údajov

Viac informácií >>


Kontakt

Adresa:

Základná umelecká škola

Štúrova 29

08271 Lipany


Telefón:

+421 51 4573 185


E-mail:
zuslipany29@gmail.com


Všetky práva vyhradené © 2019 Základná umelecká škola Lipany