Úvodná stránka
Základná umelecká škola Lipany

Počet učiteľov a žiakov

Na ZUŠ v Lipanoch pôsobí v školskom roku 2018/2019 49 pedagogických a 5 nepedagogických zamestnancov. 32 učiteľov na plný a 17 na čiastočný úväzok spolu vyučujú 968 žiakov.


Fotky

Učitelia

Gabriela Pintérová, DiS. art.

riaditeľka

gpinterova@gmail.com

klavír, zborový spev

Jozef Lazorík, DiS. art.

zástupca riaditeľky

jozkolazorik@gmail.com

klavír

Mgr. Katarína Baňasová

zástupkyňa riaditeľky

katarinkabanasova@gmail.com

hudobná náuka, akordeón

Mgr. Jarmila Bakoňová

hudobná náuka, klavír

Mgr. Ľubomír Cvanciger, DiS.art

kontrabas, violončelo

Mgr. Katarína Cvancigerová

spev

Mgr. Andrea Fedáková

klavír

Mgr. Anna Franková, DiS.art

klavír, hudobná náuka

PaedDr. Patrícia Chovancová

výtvarná

Mgr. Mária Iľková

klavír, hudobná náuka

Mgr. Patrícia Karabašová, DiS.art

cimbal

Ivica Koropčáková, DiS. art.

flauta

Alena Kotorová, DiS. art.

flauta

Miroslav Lenko, DiS. art.

flauta, gitara, bicie

PaedDr. Emília Lipovská

hudobná náuka, klavír

Ľudmila Mačeková, DiS. art.

husle

Mgr. Marek Majoroš, DiS.art

trúbka

Mária Ondrejová, DiS. art.

spev

Jozef Ontko, DiS. art.

gitara

Mgr. Gabriela Puškášová

hudobná náuka, klavír

Mgr. Ján Štovka

husle

Mgr. art. Miriam Timčová-Žilková, DiS.art

akordeón

Mgr. Stanislav Salanci, DiS. art.

husle, gitara

Mgr. Agáta Vargová, DiS.art

klavír, akordeón

Mgr. Lukáš Knut

akordeón, hudobná náuka

Mgr. Anton Lazorík, DiS.art

husle

Mgr. art. Ján Lazorík, DiS.art

saxofón

Mgr. Stanislav Polomský

tanec

Veronika Bujňáková

tanec

Mgr. Gabriela Mihalik, DiS. art.

klavír

Stanislav Cvanciger, DiS. art.

bicie nástroje

František Miškay, DiS. art.

akordeón, keyboard

Mgr. Anna Turáková, DiS. art.

hudobná náuka, spev, klavír

Kristína Ščecinová, DiS. art.

klavír

Mgr. Miroslav Bujňák

gitara

Mgr. Patrik Bača

hudobná náuka, akordeón

Mgr. art. Zuzana Štelbaská

literárno-dramatický odbor, tanec

Patrik Kanuščák, DiS. art.

husle

Mgr. Michal Hromjak

tanec

Radúz Kriško, DiS. art.

gitara

Bc. Peter Šarišský

klavír

Mgr. art. Jana Višňovská, DiS.art

klavír

Mgr. Slavomíra Palková

klavír

Mgr. Katarína Janošková

výtvarná

Bibiána Šimonová, DiS.art

klavír

Mária Martina Čižmárová

husle

Mgr. Silvia Rusnáková, DiS.art

akordeón

Všetky práva vyhradené © 2021 Základná umelecká škola Lipany