Úvodná stránka
Základná umelecká škola Lipany

Kultúrne akcie, oznamy

Viac informácií >>


Výtvarný odbor

Pozrite si ukážky prác 2016 >>


Darujte 2% z vašich daní

Rodičovské združenie pri ZUŠ Lipany, Štúrova 29 je zaregistrované ako občianske združenie. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane na účet nášho združenia.

Viac informácií >>


Ochrana osobných údajov

Viac informácií >>


Vážení rodičia!

Rodičovské združenie pri ZUŠ Lipany, Štúrova 29 je zaregistrované ako občianske združenie.

Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane na účet nášho združenia.

Naše IČO je 17319617 / 1209


Našou snahou je podporovať aktivity detí vo všetkých odboroch, čo si vyžaduje nielen organizačné, ale aj finančné zabezpečenie.


K poukázaniu 2% dane je potrebné tlačivo, ktoré si môžete stiahnuť tu.


Budeme veľmi radi, ak pochopíte túto výzvu a uvedomíte si, že tento príspevok môže pomôcť znížiť dotácie rodičov na súťaže a akcie, ktorých sa naše deti zúčastňujú.Rada rodičov pri Základnej umeleckej škole Lipany.
Všetky práva vyhradené © 2018 Základná umelecká škola Lipany