Úvodná stránka
Základná umelecká škola Lipany

Kultúrne akcie, oznamy

Viac informácií >>


Výtvarný odbor

Pozrite si ukážky prác 2018 >>


Darujte 2% z vašich daní
v roku 2020

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane prostredníctvom Komunitnej nadácie Modrá Torysa. Postup nájdete na odkaze nižšie.

Viac informácií >>


Ochrana osobných údajov

Viac informácií >>


Darujte 2% zaplatenej dane ZUŠ Lipany

Ak chcete darovať 2% Vašej zaplatenej dane na verejno-prospešný účel Základnej umeleckej škole v Lipanoch, môžete tak urobiť prostredníctvom poukázania 2% Komunitnej nadácii Modrá Torysa (keďže ZUŠ nie je registrovaným prijímateľom 2% zaplatenej dane). Vaše darované 2% použijeme na financovanie dopravy, na súťaže a festivaly našich žiakov v zahraničí.Postup:


Ak ste zamestnanec:

 • Do 15. 2. 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 • Následne požiadajte zamestnávateľa aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane – UPOZORNITE ZAMESTNÁVATEĽA NA NOVÉ TLAČIVO! (TLAČIVO JE TOTOŽNÉ S TÝM Z ROKU 2019, LEN JE NUTNÉ SKONTROLOVAŤ UVEDENÝ ROK, ZA KTORÝ SA TLAČIVO PREDKLADÁ A TEDA 2019)

 • Z toho potvrdenia si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane, to je suma, ktorú môžete darovať. (V prípade potreby Vám s vyplnením tlačiva pomôžeme)

 • Uvedenú sumu ako aj všetky potrebné údaje vypíšte do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní sumy, pridajte údaje o prijímateľovi:
  • Riadok 15: IČO/SID: 37784790
  • Riadok 16: Právna forma: NADÁCIA
  • Riadok 17: Obchodné meno(názov): KOMUNITNÁ NADÁCIA MODRÁ TORYSA
  • Riadok 18: Sídlo – Ulica: SLÁDKOVIČOVA
  • Riadok 19: Súpisné/orientačné číslo: 11
  • Riadok 20: PSČ: 082 71
  • Riadok 21: Obec: LIPANY

 • Originály oboch vypísaných tlačív, teda Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní sumy, doručte na riaditeľstvo ZUŠ do 17. 4. 2020 a my to za Vás doručíme na daňový úrad.

 • Ak sa rozhodnete sami odniesť Potvrdenie a Vyhlásenie na daňový úrad, prosím, urobte kópiu vyhlásenia a dajte ju opečiatkovať daňovému úradu, potom doručte len kópiu vyhlásenia na riaditeľstvo ZUŠ do konca mája 2020.Rada rodičov pri Základnej umeleckej škole Lipany.
Všetky práva vyhradené © 2021 Základná umelecká škola Lipany