Úvodná stránka
Základná umelecká škola Lipany

Kultúrne akcie, oznamy

Viac informácií >>


Výtvarný odbor

Pozrite si ukážky prác 2018 >>


Darujte 2% z vašich daní
v roku 2019

Rodičovské združenie pri ZUŠ Lipany, Štúrova 29 je zaregistrované ako občianske združenie. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane na účet nášho združenia.

Viac informácií >>


Ochrana osobných údajov

Viac informácií >>


Základná umelecká škola v Lipanoch

    Vitajte na stránkach školy, ktorá tak ako iste iné školy tohto druhu, je výrazným centrom umeleckej výchovy a vzdelanosti vo svojom regióne. Školou, ktorá prostredníctvom svojich učiteľov chce pomáhať zvereným žiakom objavovať v sebe múdrosť, tvorivo rozvíjať talent každého z nich. Tak, aby ho raz mohli všetci použiť na svoj vlastný rozvoj a v prospech ostatných. Škola poskytuje umelecké vedenie vo väčšine tradičných disciplín so zvláštnym dôrazom na prípravu talentovaných jednotlivcov k ďalšiemu štúdiu, ale umožňuje aj všetkým ostatným kvalitne a zmysluplne využívať svoj voľný čas.


    Tu nájdete základné údaje, dozviete sa všetko o vyučovaní v jednotlivých učebných odboroch, oboznámite sa s históriou školy, s vyprofilovanými umeleckými telesami na škole, ktoré sú známe svojou kvalitou už nielen doma, ale aj v zahraničí. A mnoho iných zaujímavostí zo života žiakov a učiteľov školy.


Všetky práva vyhradené © 2019 Základná umelecká škola Lipany