Úvodná stránka
Základná umelecká škola Lipany

Kultúrne akcie, oznamy

Viac informácií >>


Výtvarný odbor

Pozrite si ukážky prác 2018 >>


Darujte 2% z vašich daní
v roku 2020

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane prostredníctvom Komunitnej nadácie Modrá Torysa. Postup nájdete na odkaze nižšie.

Viac informácií >>


Ochrana osobných údajov

Viac informácií >>


Základná umelecká škola v Lipanoch

Od 4. mája 2020 sme spustili našu novú stránku. Všetky aktuálne novinky, informácie o prihlasovaní na štúdium, elektronickú prihlášku, domáce úlohy z hudobnej náuky a mnoho ďalšieho nájdete na:


https://zus-lipany.edupage.org/
Prihláška na štúdium v našej základnej umeleckej škole:
Prihlasovanie na štúdium v šk. roku 2020/2021 bude možné iba formou elektronickej príhlášky v termíne od 4. mája do 15. júna 2020.
Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Konkrétny termín oznámime do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020. Prihlášku a ďalšie informácie nájdete
na našej novej stránke https://zus-lipany.edupage.org/

Všetky práva vyhradené © 2021 Základná umelecká škola Lipany